Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: II/237 Hořešovice, most ev.č. 237-013b přes potok Zichovec II
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je demolice stávající mostní konstrukce a nahrazení novou. Navržena je jako železobet. uzavřená, rámová konstrukce . Založení je plošné. Konstrukce monolitická. Dno potoka v otvoru a cca. 3m na obě strany od čel mostu bude odlážděno z kamene. Dláždění je uzavřeno mezi příčné železobet. prahy. Křídla budou rovnoběžná, železobetonová. Bude vybudováno jedno provozní schodiště a tři skluzy pro dešťové vody. Most bude převádět silnici II/237 v návrhové kategorii S 7,0/60. Opravena bude silnice II/237 po obou stranách mostu v délce cca. 35m, vč. zpevnění přechodových oblastí. Vypracováno bylo DIO, které bude zhotovitelem použito pro získání uzavírky silnice II/237. Most je dle platných norem, TP, TKP a dle ČSN EN 1991-2 navržen na skupinu pozemních komunikací 1 pro zatížení vozidlem LM 1.
Pro předání díla dodá zhotovitel závěrečnou zprávu, zaměření skutečného provedení stavby, protokoly zkoušek dle KZP a DSPS. Pro realizaci prací zajistí zhotovitel RDS, DIO a Stanovení přechodné úpravy provozu na p.k.
Místo plnění: Středočeský kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt: Bc. Lukáš Balog
email: lukas.balog@ksus.cz
tel: 778 531 990
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 08.07.2022 09:00
Datum zahájení: 08.06.2022 20:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: