Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Laryngeální masky
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění Veřejné zakázky je dodávka laryngeálních masek dle technické specifikace, která je přílohou č. 6 zadávací dokumentace. Na základě tohoto výběrového řízení bude uzavřena rámcová kupní smlouva na dobu určitou, a to na 48 měsíců ode dne účinnosti smlouvy. K dodanému zboží budou dále dodány požadované dokumenty.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 09.06.2022 13:00
Datum zahájení: 18.05.2022 16:22
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: