Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Nákup ICT vybavení – VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora (část A+C)
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Veřejná zakázka je v souladu s § 101 zákona rozdělena na dvě (2) části.
Část A – ICT technika, Část C – 3D Tiskárny
Účastník je oprávněn podat nabídku na jakoukoli část této veřejné nebo na všechny části veřejné zakázky, zcela dle své volby.
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky ICT vybavení pro školské zařízení ke zvýšení kvality výuky v technických oborech, které jsou detailně specifikovány v položkovém rozpočtu v přílohách č. 5–6 této zadávací dokumentace a dále v návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky (Příloha č. 4).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt: Bc. Dana Rylichová, Odbor krajského investora,
Krajský úřad Středočeského kraje,
e-mail: rylichovad@kr-s.cz; tel.: +420 257 280 199
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 08.04.2022 10:00
Datum zahájení: 21.03.2022 12:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: