Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Aktivizační centrum - denní stacionář Centrum 83 – TDS + BOZP
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je výkon technického dozoru stavebníka a činnost technika BOZP – investora (dále jen také TDS) pro zadavatele, v rámci realizace projektu Aktivizační centrum - denní stacionář Centrum 83.
Výkon činnosti TDS a činnosti technika BOZP bude vykonáván v následujících fázích a v tomto rozsahu:
1) před zahájením realizace stavebních prací budou vykonávány činnosti uvedené v článku 1 Přílohy č. 2 Smlouvy, která je součástí této písemné výzvy;
2) v průběhu realizace stavebních prací na Stavbě až do řádného provedení Stavby, kolaudačního řízení a dokončení souvisejících činností budou vykonávány činnosti uvedené v článku 2 Přílohy č. 2 Smlouvy, která je součástí této písemné výzvy;
3) po předání a převzetí Stavby budou vykonávány činnosti uvedené v článku 3 Přílohy č. 2 Smlouvy, která je součástí této písemné výzvy.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Krajský úřad
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Kontakt: tel.: 257 280 983
e-mail: reznickova@kr-s.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 03.01.2018 10:00
Datum zahájení: 06.12.2017 13:00