Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Vybudování kioskové trafostanice a kabelového vedení NN
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Vybudování kioskové trafostanice a kabelového vedení NN
Místo plnění: Kladno
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Vojtěcha Dundra 1032
27309 Kladno
Kontakt: Bc. Tomáš Abrham, ředitel, tel.: 602147361, 312292940
Domov Kladno-Švermov, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Vojtěcha Dundra 1032. 273 09 Kladno
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: na vyžádání v elektronické podobě
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 06.08.2021 12:00
Datum zahájení: 29.07.2021 11:37
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: