Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: III/27515, III/27944 Semčice
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je oprava silnic č. III/27515 a III/27944 o celkové výměře 4865 m2 (celková délka 811 m, průměrná šířka 6 m). Technologie opravy: Frézování poškozených vrstev do hloubky 50 mm – strojní čištění vozovky – výšková úprava poklopů/vpustí - spojovací postřik – vyrovnávací vrstva ACL - obrusná vrstva ACO 11 v tloušťce 50 mm – frézování a zálivka spár - VDZ barva (vodící proužek 12,5 cm, přechod pro chodce 7,5 m 2) - návrh, projednání a realizace DIO.
Částečně bude oprava provedena bez frézování, s navýšením nivelety vozovky o 50 mm (úseky budou upřesněny na místě).
Veškeré provedené práce budou podle platných norem ČSN, TP.
Místo plnění: Středočeský kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt: Bc. Josef Tesař
josef.tesar@ksus.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 04.08.2021 10:00
Datum zahájení: 08.07.2021 16:55