Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zklidnění dopravy v obci ZLONÍN MÍSTNÍ KOMUNIKACE MO2 7/20 (průtah sil.III.tř. č.0086 obcí)
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je stavba komunikace, obj. SO 02-Zklidnění dopravy v obci ZLONÍN - MÍSTNÍ
KOMUNIKACE – (průtah sil.III.tř. č.0086 obcí). Nová komunikace propojuje stávající silnici
III.tř. č. 0093 ( S 6/50) s místní komunikací MO2lk 6/20 (průtah sil.III.tř. č.0086 obcí).
Součástí stavby jsou dvě styčné křižovatky tvaru T pro napojení nové komunikace na stávající
místní komunikaci a silnici. Dále se upraví sjezd ze stávající polní cesty na pozemku
p.č.367/1 a vjezd (na pozemku. p.č.367/6) ke st. rod. domku
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt: Bc. Lukáš Balog
email: lukas.balog@ksus.cz
tel: 778 531 990
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 07.07.2021 10:00
Datum zahájení: 08.06.2021 13:00