Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Příprava projektové žádosti o dotaci, IROP - REACT-EU
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zpracování žádosti o dotaci a studie proveditelnosti malého rozsahu na služby s názvem „Pořízení sanitních vozidel ZZS SčK“ dle podmínek stanovených v dokumentaci příslušné výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, které budou zveřejněny. Zadavatel poskytne vybranému účastníkovi všechny potřebné podklady a nezbytnou součinnost pro zpracování žádosti a studie proveditelnosti.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt: asistent.ekonom@zachranka.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 12.04.2021 10:00
Datum zahájení: 31.03.2021 12:50
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):