Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: HW+SW podpora digitalizační linky ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem VZMR je Servisní smlouva na zajištění provozuschopnosti a bezproblémového chodu digitalizační linky ve stávající konfiguraci.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Generála Klapálka 1641
272 01 Kladno
Kontakt: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o., ul. Gen. Klapálka 1641, 272 01 Kladno
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 08.03.2021 11:00
Datum zahájení: 24.02.2021 13:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: