Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Ochranné pracovní oděvy a obuv pro zaměstnance a žáky SOŠ a SOU Nymburk
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění zakázky je uzavření Rámcové kupní smlouvy na dodávání ochranného pracovního oděvu a obuvi pro zaměstnance a žáky SOŠ a SOU NYMBURK po dobu tří let.Výběrové řízení probíhá v režimu Veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR). Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části v souladu s § 35 zákona. Účastník zadávacího řízení je oprávněn podat nabídku pro každou část veřejné zakázky, přičemž nabídky účastníků budou v rámci každé části posuzovány a hodnoceny samostatně. Výsledkem výběrového řízení bude uzavření Rámcové kupní smlouvy pro každou část samostatně. Obrázky ve specifikaci jsou ilustrativní.

1. Část VZMR – Ochranný pracovní oděv pro zaměstnance a žáky- přílohy č.1 a
č. 2
2. Část VZMR – Ochranný pracovní oděv pro zaměstnance a žáky pracující v
potravinářském prostředí- přílohy č. 3 a č. 4
3. Část VZMR – Pracovní obuv pro zaměstnance a žáky SOŠ a SOU Nymburk-
přílohy č. 5 a č.6

Předmětem zakázky je dodání pracovních oděvů a obuvi pro školní rok 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 zaměstnancům a žákům školy dle přiložené specifikace v příloze č.1, 3, a 5 .
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: SOŠ a SOU Nymburk -sekretariát
V Kolonii 1804
288 02 Nymburk
Kontakt: SOŠ a SOU Nymburk -sekretariát
V Kolonii 1804
Nymburk 28802
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 25.03.2021 10:00
Datum zahájení: 26.02.2021 09:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: