Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic – zbývající úsek
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem této akce je realizace rekonstrukce silnice II/605 a III/2365 Beroun v celkové délce 2 650 metrů. Součástí stavby jsou i tři nové okružní křižovatky a oprava jedné stávající. Rekonstrukce opěrné zdi podél Dibeřského potoka. Rekonstrukce mostu ev. č. 2365-2 přes Dibeřský potok (ulice Jungmannova) a úpravu mostu ev. č. 605-029 přes Dibeřský potok (ulice Plzeňská). Rekonstrukce kompletního odvodnění komunikace a oprava stávajících uličních vpustí. V rámci stavby bude provedeno i několik přeložek vedení technické infrastruktury, nadzemního vedení, veřejného osvětlení a vodovodu.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt: Mgr. Sabina Kolocová
sabina.kolocova@ksus.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 19.02.2021 10:00
Datum zahájení: 05.10.2020 08:00