Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Koncese na stravování pro Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3 421
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem Veřejné zakázky je zajištění provozu kuchyně a jídelny v budově Zadavatele. Pojmy používané v této Zadávací dokumentaci v souvislosti s popisem předmětu Veřejné zakázky jsou detailně definovány v Závazném návrhu koncesní smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace (dále jen „Smlouva“).

Dodavatel bude zajištovat následující
• školní stravování žáků Zadavatele ve školní jídelně a
• stravování dalších osob, konkrétně zaměstnanců Zadavatele, seniorů, jež jsou bývalými zaměstnanci Zadavatele, a žáků jiných škol (zejména žáků ŽŠ ERIZA) ve školní jídelně Zadavatele.
Výchozí finanční podmínky předkládané Zadavatelem jsou obsaženy ve Finančním modelu koncese, jenž tvoří Přílohu č. 2 této Zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt: Bc. Lucie Szilagyiová
tel.: 257 280 516
e-mail: szilagyiova@kr-s.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: koncesní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky:
Datum zahájení: 06.01.2021 15:00