Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: III/0059 Choteč, most ev. č. 0059 – 3 přes Radotínský potok
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je odfrézování stávajícího živičného krytu zbourání stávajícího mostu a opěrné zdi dle PD. Výstavba mostu nového náhrada klenbového za železobetonový rám se šikmými křídly a rovnoběžnými zdmi. Součástí je i realizace DIO a provedení dopravního značení. Stavební práce budou probíhat v souladu s projektovou dokumentací ve stupni PDPS z 08/2016 vyhotovenou společností AF-CityPlan s r.o., se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, IČ: 47307218.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt: Mgr. Linda Matějíčková
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 10.07.2019 10:00
Datum zahájení: 20.06.2019 10:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: