Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: II/608 Nové Ouholice – Nová Ves stavba
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je stavební úprava vozovky stávající silnice II/608 v rozsahu zástavby obcí Nové Ouholice a Nová Ves (provozní staničení silnice II/608 km 20,0 –22,2). V rámci stavby je navrženo sjednocení šířkového uspořádání průtahu silnice obcemi a úprava polohy nivelety v některých částech upravovaného úseku. Dále je součástí stavby výstavba chodníků podél komunikace. Chodníky jsou zčásti v místě stávajících a zčásti nově navrhované v rozsahu stávajícího uličního prostoru.
Součástí stavby je dále demolice mostu ev. č. 608-011 a výstavba nového mostu s větší světlostí proti stávajícímu a stavební úprava mostu ev. č. 608-014 přes Bakovský potok.
V rámci stavby je navržena nová dešťová kanalizace, umístěná v komunikaci, sloužící pro odvádění dešťové vody z povrchu komunikace a chodníků.
V rámci stavby jsou dále navrženy úpravy stávajícího veřejného osvětlení, včetně nových částí, v souvislosti s osvětlením přechodů pro chodce. Dále přeložky stávajícího elektrického vedení, ochrana stávajícího sdělovacího vedení, přeložky a ochrana stávajícího plynového vedení, ochrana a drobné přeložky stávajících vodovodních přípojek, náhradní oplocení pozemků, výsadba zeleně.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt: Mgr. Sabina Kolocová
sabina.kolocova@ksus.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 11.12.2020 10:00
Datum zahájení: 03.11.2020 07:00