Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: II/229 Hředle - Třeboc
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je oprava asfaltového krytu vozovky včetně lokálních sanací s úpravou konstrukčních vrstev až na úroveň pláně a úpravy aktivní zóny, pročištění a obnovu odvodňovacích prvků komunikace, obnova a doplnění vodorovného dopravního značení plastem, včetně předznačení barvou.
Návrh opravy vozovky silnice je proveden na základě kontrolních vývrtů, vizuální prohlídky a naměřených hodnot PAU. Na základě provedených zkoušek jsou obrusné vrstvy silnice zatříděny do kategorie ZAS T1; ložní / podkladní vrstvy zatříděny do kategorie ZAS T3 a ZAS T4. Nebezpečný odpad vybourávaný při frézování vozovky bude použit při opravě silnice ve vrstvě z recyklovaného asfaltového materiálu na místě.
Konstrukce nových zpevněných ploch vozovek jsou navrženy v souladu s technickými podmínkami TP170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací”, schválenými MD ČR - OPK pod č.j. 517/04-120-RS/1, včetně Dodatku TP170 schváleného MD ČR - OSI pod č.j. 682/10-910-IPK/1 s účinností od 1.9.2010, za předpokladu dodržení standardních návrhových podmínek. Tyto podmínky zejména únosnost zemní pláně, namrzavost, vodní režim a další je potřeba ověřit na místě samém příslušnými zkouškami.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt: Mgr. Sabina Kolocová
sabina.kolocova@ksus.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 15.10.2020 10:00
Datum zahájení: 07.09.2020 08:00