Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: III/24210 Odolena Voda, III/24211 Odolena Voda
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „III/24210 Odolena Voda, III/24211 Odolena Voda“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“).

Záměrem akce je oprava silnic č. III/24210 a III/24211 o celkové výměře 13471 m2 (celková délka úseku 2038 m). Technologie opravy spočívá v
SO 101: vyčištění krajnic od nánosů, obnova příkopů, frézovaní obrusných a ložných vrstev v celkové tloušťce 100 mm, pokládka nových asfaltových vrstev v mocnosti ACL 50 mm a ACO 50 mm, zřízení krajnic a obnova vodorovného dopravního značení v provedení barva / plast.
SO 102: vyčištění krajnic od nánosů, frézovaní obrusných a ložných vrstev v celkové tloušťce 80 mm (v prostoru mostu ev.č. 24211-1 v tloušťce 40mm), výšková úprava povrchových znaků, pokládka nových asfaltových vrstev v mocnosti ACO 80 mm (v prostoru mostu ev. č. 24211-1 v toušťce 40 mm), zřízení krajnic a obnova vodorovného dopravního značení v provedení barva / plast.
Součástí stavby obou úseků jsou spojovací postřiky, zalití dilatačních spár a vodorovné značení, přičemž u obou SO je počítáno s provedením vodících čar v šíři 0,125 m. Nedílnou součástí realizace je i navržení, projednání a zajištění řádného DIO. (Předpokládá se částečná uzavírka pro SO 101 a úplná v případě SO 102).
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 16.07.2020 10:00
Datum zahájení: 24.06.2020 18:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: