Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe mezi Kostomlaty nad Labem a Hradištkem - PD
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Vypracování projektové dokumentace stavby "Lávka pro peší a cyklisty přes Labe mezi Kostomlaty nad Labem a Hradištkem" v rozsahu:

- Dokumentace k územnímu rozhodnutí
- Dokumentace ke stavebnímu povolení
- Projektová dokumentace pro provedení stavby
- Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí
- Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby
- Technická pomoc objednateli v rozsahu: poskytnutí výkonu AD, pomoc při výběrovém řízení na zhotovitele stavby (pomoc při zprac. odpovědí na dotazy účastníků a dodatečné úpravy zadávací dokumentace).

Podkladem pro vypracování PD bude "Stavební záměr Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe mezi Kostomlaty nad Labem a Hradištkem" zpracovaný společností PONTEX s.r.o. z 04/2016, aktualizace 10/2019 - tento dokument slouží zároveň jako podrobná specifikace předmětu plnění.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt: Ivana Poláková
e-mail: polakovai@kr-s.cz
tel: 257280169
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 13.07.2020 10:00
Datum zahájení: 26.05.2020 13:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):