Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a PrŠ Jesenice
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem realizace snížení energetické náročnosti budov Základní školy a Praktické školy Jesenice. Jedná se o stavební práce spočívající zejména v následujících činnostech:
Výměně výplní otvorů oken a dveří;
Zateplení obvodového pláště včetně střechy;
Instalace systému nuceného větrání;
Provedení vnější omítky.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 07.07.2020 15:00
Datum zahájení: 25.05.2020 15:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):