Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: II/111 seřezání krajnic, oprava odvodnění a ořezy stromů
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky je

- čištění příkopů nezpevněných,
- odstranění nánosů na krajnicích a pod svodidly,
- čištění propustků,
- odstranění ruderálních porostů,
- dendrologické ošetření stromů (prořezy suchých větví),
- likvidace dřevní hmoty,
- úklid.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Zborovská 11
150 21 Praha 5
Kontakt: Mgr. Linda Zamazalová
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: přímý nákup / evidence VZ
Elektronické podpisy:

Uveřejnit výsledek přímého zadání (evidence VZ): Ano
Zadávací dokumentace: na vyžádání v elektronické podobě
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum nákupu / nabídek: 08. 01. 2016 09:00
Počátek běhu lhůt: 08. 01. 2016