Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Písčina u Tišic
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou managementové zásahy v přírodní památce Písčina u Tišic.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
Kontakt: Puršová Kateřina
e-mail: pursova@kr-s.cz
tel:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 30.03.2020 10:00
Datum zahájení: 05.03.2020 11:10
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: