Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev.č. 244-001
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Jedná se o výstavbu již zdemolovaného mostního objektu ev. č. 244-001. Území stavby se nachází severně od Prahy v obci Měšice a patří do jejího spádového území. Řešený úsek je součástí silnice II/244, která je v obci Měšice páteřní silnicí směr východ-západ a tvoří spojnici mezi silnicemi I/16 a I/9. Řešený úsek v celé jeho délce prochází zastavěným územím. Rozsah stavby je dán rekonstrukci mostu ev. č. 244-001 a části silnice II/244. Úprava stávající silnice II/244 v sobě zahrnuje také úpravu dvou stávajících křižovatek. Křižovatka sil. II/244 s ul. Průmyslová a sil. II/244 s ul. Nádražní. Rekonstrukce silnice II/244 v řešeném úseku začíná na hranici katastrů obcí Měšice a Líbeznice a končí přibližně 100 m za křižovatkou s ul. Nádražní. Celková délka rekonstrukce silnice včetně mostu je 472,542 m.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt: Mgr. Kolocová
sabina.kolocova@ksus.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 23.03.2020 12:00
Datum zahájení: 14.02.2020 07:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: