Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: II/339 Čáslav, most ev.č. 339-004
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Vypracování projektové dokumentace na opravu mostu se zaměřením zejména na zvýšení hodnot zatížitelnosti, obnovu hydroizolace mostu a instalace řádného záchytného systému. Sanace spodní stavby. Rekonstrukce zavěšené chodníkové lávky. Oprava opevnění koryta potoka. Součástí PD bude podrobné statické posouzení a diagnostika současného stavu SS a NK. PD bude vyhotovena dle platných norem, TP a TKP, a dle ČSN.
Zajištění autorského dozoru a právoplatného stavebního povolení.
Zajištění a realizace DIO včetně souhlasů správců komunikací a PČR.
Koordinace rekonstrukce s opravou poškozených částí zavěšených inženýrských sítí.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Zborovská 11
150 21 Praha 5
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: přímý nákup / evidence VZ
Elektronické podpisy:

Uveřejnit výsledek přímého zadání (evidence VZ): Ano
Zadávací dokumentace: na vyžádání v elektronické podobě
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum nákupu / nabídek: 19. 01. 2016 13:00
Počátek běhu lhůt: 19. 01. 2016