Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Server pro ZOS
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Účelem Veřejné zakázky je uzavření smlouvy na plnění Veřejné zakázky s jedním vybraným dodavatelem, na jejímž základě bude pro Zadavatele poskytnuta dodávka 1 ks serveru jako obnova zastaralé IT techniky, včetně licencí na SQL Server.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Vančurova 1544
272 01 Kladno
Kontakt: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace
Vančurova 1544
272 01 Kladno
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 13.03.2020 10:00
Datum zahájení: 04.03.2020 13:40