Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: METROPROJEKT Praha a.s.
IČO: 45271895
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 6
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 6
Konečná cena zakázky: 75 000 000,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 90 750 000,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 10.04.2019