Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: II/126 Kutná Hora, Hrnčířská, sanace kanalizace Š10A – Š30
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení tlakového vyčištění dešťové kanalizace, kamerové prohlídky, frézování a příprava hydraulickým robotem s následným zatažením sklolaminátového rukávce profil DN300 a DN400 do kanalizace v úsecích Š10A – Š30 vč. otevření přípojek, zapravení (oprava) šachet, úpravy konců rukávce, následné zkoušky těsnosti a kamerové prohlídky po dokončení prací. Sklolaminátový rukávec bude o min. dlouhodobém E modulu 9500N/mm2, dle DIN EN 1228.
Po dokončení instalace rukávce bude provedena zkouška těsnosti a kamerová zkouška vč. výstupů a videozáznamu. Zajištění, projednání a realizace DIO.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt: Marcela Slováková, tel. +420 778 531 990, e-mail: marcela.slovakova@ksus.cz.
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 20.02.2020 09:00
Datum zahájení: 31.01.2020 10:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: