Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Celková obnova objektu Lampovna v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích - PD
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace do úrovně projektové dokumentace k provádění stavby včetně položkového výměru a kontrolního rozpočtu související se stavebními úpravami celkové obnovy objektu Lampovna v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích – dispoziční úpravy přízemí objektu pro potřeby nově vznikající (plánované) expozice hutnictví a hornictví v dosud nevyužívané a chátrající budově lampovny, vyřešení vhodného nástupního prostoru pro návštěvníky, na halu vhodně navazujících hygienických prostor, zázemí kustoda a pokladny s infokoutkem.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt: toiflova@kr-s.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 04.12.2019 11:00
Datum zahájení: 07.11.2019 00:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: