Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Formulář navazuje na/opravuje formulář: E01: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Labská cyklostezka, úsek Kly - Mělník
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je výstavba stezky pro pěší a cyklisty s asfaltovým povrchem o délce 2,3 km a šířce 3 m na pravém břehu řeky Labe v okrese Mělník, v katastrálních územích Kly a Úpor. Stavba bude navazovat na místní komunikace v obci Kly a ve městě Mělník a bude provedena podle projektové dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
Kontakt: Ing. Bc. Vladimír Zeman
e-mail: zeman@kr-s.cz
tel: 257280161
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 26.04.2017 10:00
Datum zahájení: 20.03.2017 15:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: