Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Stráně u splavu
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky jsou zásahy ve zvláště chráněném území přírodní památce Stráně u splavu (dále jen ZCHÚ), konkrétně:
• každoroční pokosení travního porostu (křovinořez; plocha 1,28 ha v roce 2019, od roku 2020 do ukončení smlouvy plocha 1,79 ha; termín srpen – září);
• jednorázové odstranění náletových dřevin a křovin včetně kácení vybraných stromů o obvodu do 40 cm (max. 7 ks, motorová pila, ruční pila, nůžky na dřeviny, plocha 5 106 m2, termín 15. září 2019 – 31. října 2019). Dřeviny budou likvidovány koncentrovaným 10 - 15% roztokem herbicidu (Garlon) s přídavkem potravinářského barviva na vzniklé řezné plochy;
• součástí prací je i odstranění veškeré biomasy mimo ZCHÚ a jeho ochranné pásmo, celková plocha zásahu je 1,79 ha. Zásahem získaná biomasa bude odstraněna a zlikvidována při dodržení obecně závazných právních předpisů
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: pursova@kr-s.cz
Kontakt: Puršová Kateřina
e-mail: pursova@kr-s.cz
tel:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 27.02.2019 10:00
Datum zahájení: 13.02.2019 15:17