Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: II/125 Kolín, most ev.č. 125-034 přes Labe
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Součástí stavby je kompletní provedení rekonstrukce mostu, který převádí silnici II/125 přes řeku Labe, několik místních komunikací a železniční koridor ČD. V rámci rekonstrukce mostu bude provedena kompletní demolice mostního svršku s následnou sanací povrchu betonů nosné konstrukce a spodní stavby včetně nového řešení odvodnění mostu. Povrch mostovky bude vyrovnán do požadovaného tvaru, provede se výměna dilatačních závěrů, ložisek a izolace mostovky. Vybudují se nové římsy, do kterých se ukotví nové zábradlí, svodidel a dalšího vybavení mostu, včetně veřejného osvětlení. Stavba zahrnuje také kompletní provedení sanace opěrných zdí nájezdových ramp na předpolích mostu s výměnou stávající nevyhovující PHS za novou. Součástí stavby je i realizace DIO a provedení dopravního značení na objízdné trase. Zhotovitel dále zajistí I. mostní prohlídku včetně mostního listu a výpočtu zatížitelnosti.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt: Mgr. Linda Matějíčková
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 11.11.2019 11:00
Datum zahájení: 23.09.2019 09:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: