Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: III/1101 Skalice - kř. II/111
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je odfrézování části stávajícího živičného krytu v tl. 50mm v napojení na navazující vozovku, dále bude provedena sanace poškozené konstrukce vozovky. Dále dojde k očištění, vyrovnávka, spojovací postřik a pokládka ABS v tl. 50mm. Před pokládkou ABS bude provedeno seřezání krajnic a hloubení příkopů s naložením. Před zahájením prací dojde k vyřízení návrhu DIO, povolení uzavírky a zajištění ohlášení stavby.
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt: Marcela Slováková
telefon: +420 778 531 990
e-mail: marcela.slovakova@ksus.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 04.10.2019 10:00
Datum zahájení: 19.09.2019 14:00