Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: III/10158 Dřísy centrum
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je oprava silnice č. III/10158 o výměře 8700 m2 (délka úseku 1380 bm, prům. šířka 6,3m). Technologie opravy spočívá v seřezání krajnice, frézování poškozených vrstev, výšková úprava kanalizačních vpustí a vodovodních uzávěrů, strojní čištění vozovky, spojovací postřik, vyrovnávací vrstva ACL, spojovací postřik, obrusná vrstva ACO 11, zálivka spár, VDZ. Před zahájením prací bude navrženo a projednáno DIO a zajištěno ohlášení stavby. Veškeré provedené práce budou podle platných norem ČSN, TP.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt: Mgr. Linda Matějíčková
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 27.09.2019 10:00
Datum zahájení: 12.09.2019 16:41