Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: III/12511 Vlašim
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. 60mm, provedena vyrovnávka, provedení očištění, spojovací postřik a pokládka ACO 11 v tl. 50mm. Po odfrézování a zalití příčných a podélných trhlin bude provedena výšková úprava kanalizačních uzávěrů, vpustí a inženýrských uzávěrů, provedena sanace konstrukčních vrstev tl.35cm (obsahující zaříznutí, odtěžení, odvoz na skládku, skládkovné, zhutnění pláně, geotextilie, 15cm ŠD, KZC 12cm, ACp 22 – 8cm), vodorovné dopravní značení, vodící proužky a plošné VDZ, návrh a projednání včetně realizace DIO, zajištění ohlášení stavby, stavebního povolení. Opěrná zeď bude očištěna a opravena, stará římsa a zábradlí budou odstraněny a vybudovány nové.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt: Marcela Slováková
telefon: +420 778 531 990
e-mail: marcela.slovakova@ksus.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 27.09.2019 10:00
Datum zahájení: 04.09.2019 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: