Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce



Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: II/121 Votice, ul. Husova
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem výše uvedené veřejné zakázky je zpracování PD pro stavební řízení DUR +DSP a zadání stavby (ZDS), bude-li to stavebním úřadem akceptovatelné, pak jednostupňové dokumentace, na opravu silnice II/121 v délce 1,223 km v úseku km 58,743 – 59,966 a III/12148 v délce 0,500 km v úseku km 0,000 – 0,500. Celková délka opravy je 1,723 km. Akce zahrnuje diagnostiku vozovky, geodetické zaměření, vyhotovení průzkumu inženýrských sítí a zajištění pravomocného stavebního povolení, výkon autorského dozoru (AD), a vyhotovení DIO, při dodržení platných ČSN, TKP a TP. Součástí akce bude též provedení návrhu DZ včetně projednání s dopravním inženýrem PČR (zajištění souhlasného stanoviska).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 17.09.2019 10:00
Datum zahájení: 04.09.2019 15:00