Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: II/101 Kostelec nad Labem, most ev.č. 101-072 přes potok v obci Kostelec nad Labem - PD
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem výše uvedené veřejné zakázky je provedení mimořádné prohlídky k určení rozsahu opravy, kompletní vypracování spojené projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení (DÚSP) včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (IČ k SP), vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), výkon autorského dozoru (AD), vypracování 1. hlavní mostní prohlídky a mostního listu na akci: „II/101 Kostelec nad Labem, most ev.č. 101-072 přes potok v obci Kostelec nad Labem – PD.“
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt: Mgr. Linda Matějíčková
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR bez uveřejnění výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 02.08.2019 11:00
Datum zahájení: 27.06.2019 15:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: