Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Formulář navazuje na/opravuje formulář: E01: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: „Komplexní sanace skal na silnici II/102 v úseku Strnady – Štěchovice - AD“
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je služba na zajištění výkonu stálého autorského dozoru v průběhu stavby. Dozor nad technickou kvalitou prováděných prací, kontrola souladu prováděných prací s platnou projektovou dokumentací.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Podatelna Středočeského kraje
Krajský úřad SK
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
Kontakt: Bc. David Petržílek
e-mail: petrzilek@kr-s.cz
tel: +420 257 280 352
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 07.12.2016 13:00
Datum zahájení: 16.11.2016 11:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: