Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Snížení energetické náročnosti budovy Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi - projektová dokumentace, autorský dozor a energetické posouzení
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o dílo na akci „Snížení energetické náročnosti budovy Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi - projektová dokumentace, autorský dozor a energetické posouzení“. Projektová dokumentace, zpracovaný energetický posudek vč. PENB bude složit jako podklad pro žádost o dotaci ve výzvě č.121 z Operačního programu Životního prostředí pro období 2014 – 2020.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt: Bc. Seda Aleksanjan
e-mail: aleksanjan@kr-s.cz
tel: 257280161
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 27.06.2019 10:00
Datum zahájení: 23.05.2019 15:00