Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávky a servis bezpečnostních technologií v budovách Krajského úřadu Středočeského kraje
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je
- dodávka bezpečnostních technologií – systémů technické ochrany (STO),
- zpracování analýzy (pasportizace), jejímž výstupem bude detailní zpracování potřeb centralizace, integrace a obnovy a doplnění stávajících STO s cílem zvýšení úrovně zabezpečení jednotlivých objektů,
zajišťované na základě rámcové smlouvy, a
- servis bezpečnostních technologií – systémů technické ochrany (STO) v objektech zadavatele, zajišťovaný na základě smlouvy o poskytování servisních služeb.
Vymezení předmětu plnění této veřejné zakázky je v podrobnostech uvedeno v závazném textu návrhu rámcové smlouvy na tuto veřejnou zakázku (příloha č. 1 této zadávací dokumentace) a v závazném textu návrhu smlouvy o poskytování servisních služeb (příloha č. 2 této zadávací dokumentace).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Krajský úřad Středočeského kraj
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
Úřední hodiny podatelny: Po: 7:30 – 17:00 hod.
Út: 7:30 – 16:00 hod.
St: 7:30 – 17:00 hod.
Čt: 7:30 – 16:00 hod.
Pá: 7:30 – 15:00 hod.
Kontakt: Eva Albertová
e-mail: albertova@kr-s.cz
tel: +420 257 280
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 14.11.2016 09:00
Počátek běhu lhůt: 05.09.2016 00:00