Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Formulář navazuje na/opravuje formulář: E01: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Snížení energetické náročnosti budovy Střední zdravotnické školy Beroun
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby, která je výsledkem stavebních a montážních prací, podle projektové dokumentace, která je součástí této zadávací dokumentace
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: 1. Osobně v pracovních dnech na podatelně Krajského úřadu Středočeského kraje, sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
2. Zasláním na totožnou adresu tak, aby nabídka byla doručena do skončení lhůty pro podání nabídek.
Kontakt: Ing. Vladimír Pavlis, tel.: +420 257 280 988, email: pavlis@kr-s.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 02.11.2016 10:00
Počátek běhu lhůt: 26.09.2016 00:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: