Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: "Modernizace odborných a jazykových učeben, zlepšení podmínek pro výuku v areálu praktické přípravy a nákup traktoru pro výuku autoškoly na VOŠ a SZeŠ Benešov (opakování)"
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a zajištění konektivity a dodávka zahradnického vybavení do areálu školy. Bližší specifikace vyplývá z Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 této zadávací dokumentace.
Veřejná zakázka je rozdělena na dvě (2) samostatné části:
1) Zajištění konektivity v areálu VOŠ a SZeŠ Benešov
2) Dodávka zahradnického vybavení do areálu školy včetně výukové zahrady
Veřejná zakázka je členěná na dvě (2) části v souladu s § 35 zákona. Účastník zadávacího řízení je oprávněn podat nabídku pro jakoukoli část této veřejné zakázky nebo na obě části veřejné zakázky.
Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření Kupní smlouvy pro každou část této veřejné zakázky s jedním (1) vybraným dodavatelem.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/vz00004081
Kontakt: JUDr. Hana Němečková, nemeckova@akvt.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 20.03.2019 12:00
Datum zahájení: 04.02.2019 12:00