Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Analýza - využití areálu a in-line centra Vrchbělá
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je analýza, jejímž cílem je navrhnout možné využití areálu a in-line centra Vrchbělá po ukončení doby udržitelnosti projektu financovaného z evropských fondů. Analýza tak musí zahrnovat variantní řešení možného budoucího využití areálu. Výsledkem bude doporučení nejvhodnější varianty využití areálu z pohledu Středočeského kraje. Výsledná varianta musí pro Středočeský kraj jako vlastníka areálu splňovat kritéria efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Krajský úřad
Zborovská 11
150 21 Praha 5
Kontakt: Helena Minichová
e-mail: minichova@kr-s.cz
tel: 257 280 817, 724 908 113
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 18.01.2019 09:00
Datum zahájení: 20.12.2018 11:46