Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: II/610 Tuřice – Kbel, I. etapa
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je realizace rekonstrukce silnice II/610 v úseku km 6,900 – 8,640. Součástí předmětu veřejné zakázky je realizace celého uličního prostoru, tedy jak komunikace pro automobilovou dopravu, tak i komunikace pro pěší, a dále řešení dopravy v klidu formou vybudování parkovacích pruhů. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž rekonstrukce autobusových zastávek Benátky nad Jizerou a Kbel, přičemž obě zastávky budou umístěny v autobusovém zálivu. Předmětem veřejné zakázky je taktéž i umístění vybavení pozemní komunikace, a to zejména nového veřejného osvětlení (SO. 401), výměna a doplnění svislého dopravního značení a vyznačení vodorovného značení.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt: Mgr. Ing. Eva Rafajová
e-mail: vz@akvt.cz
tel: +420 270 006 060
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 16.01.2019 12:00
Datum zahájení: 17.10.2018 00:00