Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce



Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: oprava zpevněných ploch - odstavná plocha
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: stávající částečně zpevněná plocha (štěrkovitá) za objektem bude odstraněna a provedena nově z betonové skladebné dlažby
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Všestudy 23
277 46 Veltrusy
Kontakt: ředitelna/podatelna v sídle organizace
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: na vyžádání v elektronické podobě
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 26.11.2018 10:00
Datum zahájení: 16.11.2018 13:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: