Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce stravovacího provozu a vybavení stravovacího provozu Domova Pod Lipami Smečno
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Veřejná zakázka je rozdělena na dvě (2) části - 1.část veřejné zakázky: Stavební úpravy stravovacího provozu - veřejná zakázka NA STAVEBNÍ PRÁCE; 2.část veřejné zakázky: Vybavení stravovacího provozu - veřejná zakázka NA DODÁVKY.
Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího nevyhovujícího zastaralého stravovacího provozu, tj. stavební úpravy varny, včetně provedení nových rozvodů, elektroinstalace, vodoinstalace, vnitřní kanalizace, ÚT a provedení nových podlah, obkladů a dlažeb, dodávka a montáž nového technologického vybavení provozu a vzduchotechniky. Cílem je zajištění dodržování požadovaných hygienických norem a požadavků, výměna zastaralého technologického vybavení stravovacího provozu, včetně vzduchotechniky. Vzduchotechnika a většina strojního vybavení jsou v provozu přes 25 let.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz/vz00003547)
Kontakt: JUDr. Hana Němečková
email: vz@akvt.cz, nemeckova@akvt.cz
tel:+420 270 006 260
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 30.11.2018 10:00
Datum zahájení: 05.11.2018 15:00