Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Formulář navazuje na/opravuje formulář: E01: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s pěti dodavateli, a to na zajištění služeb, které budou spočívat ve výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací, výkonu bezpečnosti ochrany zdraví při práci a související technické pomoci zadavateli dle jeho aktuálních potřeb.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Středočeský kraj
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Úřední hodiny:
Po a St: 7:30 – 17:00 hod.
Út a Čt: 7:30 – 16:00 hod.
Pá: 7:30 – 15:00 hod.
č. místnost: 0007 - podatelna
Kontakt: Mgr. Filip Karpíšek
e-mail: karpisek@jansta-kostka.cz
tel: 221 875 402
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: užší řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 09.05.2016 09:00
Datum předložení nabídky: 10.10.2016 10:00
Počátek běhu lhůt: 14.03.2016
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: