Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: II/117 Komárov, opěrná zeď a svodidla – bezpečnostní opatření
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce svahu, římsy a svodidel na pozemní komunikaci II/117, která spojuje obce Komárov a Osek ve staničení km 8,700 – 9,080, vybudováním opěrné zdi v délce 17,80 m, oprava římsy v délce 99,10 m a osazení nových svodidel v délce 350m.
Technický popis stávajícího objektu: pozemní komunikace II/117 na pravé straně ve směru staničení v km od 8,700 v délce cca 20 m je opěrná zeď v havarijním stavu, ve směru k vlečkovému přejezdu (dochází k postupné ztrátě stability tělesa komunikace, je podemleta opěrná zeď). Dále se jedná o osazení zábradlí v celkové délce 350 m.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt: Mgr. Ing. Eva Rafajová
e-mail: vz@akvt.cz
tel: +420 270 006 060
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 19.11.2018 11:00
Datum zahájení: 18.10.2018 17:00