Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: PORR a.s.
IČO: 43005560
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 79 564 334,29 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 96 272 844,49 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 24.10.2018