Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: II/105 Netvořice, rekonstrukce
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem stavby je rekonstrukce pozemní komunikace - silnice 2. třídy č. II/105 v úseku mezi provozním staničením km 18,74 a km 21,35, tj. mezi křižovatkou s III/1056 vedoucí do Maskovic a křižovatkou s III/10511 vedoucí do Tuchyně. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky není oprava mostů ev. č. 105-012B a 105-012C, které se nacházejí v řešeném úseku v km 19,275 resp. km 20,055. Stavba je plánována jako trvalá dopravní stavba. Dále bude provedena obnova vodorovného a svislého dopravního značení. Pozemní komunikace je v celém úseku vedena extravilánem. Celková délka rekonstruovaného úseku je 2,61 km.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt: Mgr. Ing. Eva Rafajová
e-mail: vz@akvt.cz
tel: +420 270 006 060
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 13.11.2018 13:00
Datum zahájení: 18.10.2018 17:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: