Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rámcová dohoda na projektové práce pro KSÚS staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Na základě tohoto zadávacího řízení dojde k uzavření rámcové dohody na projektové práce staveb pozemních komunikací včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru a to s 5 vybranými dodavateli na dobu 4 let. Na základě Rámcové dohody bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé veřejné zakázky na služby spočívající v provádění konkrétních projektových prací pozemních komunikací, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru, a to dle aktuálních potřeb zadavatele.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Zborovská 11
150 21 Praha 5
Kontakt: Mgr. Sabina Kolocová
773 785 922
Sabina.kolocova@ksus.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: užší řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 02.05.2018 10:00
Datum předložení nabídky: 03.10.2018 09:00
Datum zahájení: 01.01.2018 13:00