Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby - rekonstrukce silnice II/101 (ul. Průmyslová) a II/610 (ul. Pražská) a ul. Seifertova ve městě Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.
Silnice č. II/101 plní funkci sběrnou, prochází napříč celým městem. Jelikož silnice II/101 spojuje město s dálnicí D10 (Praha – Mladá Boleslav - Liberec), dálnici D11 (ve směru na Jirny a Úvaly) a na druhé straně vede přes Kostelec nad Labem a Neratovice až k dálnici D8 (Praha -Teplice), jedná se o velmi významnou a frekventovanou komunikaci. Silnice č. II/610 je pro dotčenou oblast variantní komunikací k dálnici D10, spojuje tedy Brandýs nad Labem s Prahou. Slouží také jako hlavní příjezdová komunikace do města ve směru od Dřevčic a pražských městských částí Vinoř a Kbely.
V místě křížení výše uvedených komunikací se v současné době nachází průsečná křižovatka, jejímiž dalšími větvemi jsou ulice Seifertova a Květnová. Jedná se tedy o plošně velkou křižovatku nevyhovující stávajícím normovým a zejména bezpečnostním požadavkům. Stávající křižovatka je svým uspořádáním velmi nebezpečná a již se na ní stalo několik vážných dopravních nehod se smrtelným zraněním. Cílem veřejné zakázky je změna stávající průsečné křižovatky na křižovatku okružní. Návrh okružní křižovatky byl podpořen dopravně-inženýrským průzkumem a dopravně-inženýrským posouzením. V rámci výstavby okružní křižovatky budou také rekonstruovány navazující úseky ulic Pražská směr Praha (Větev C) a Seifertova (Větev D). Součástí řešené stavby je také kompletní rekonstrukce úseku silnice II/610 ul. Pražské (Větev A) od zmiňované okružní křižovatky po křižovatku s ul. Tyršovou a Výletní. Navržená rekonstrukce se zde napojuje na již realizovanou stavbu „Rekonstrukce přilehlých ulic železničního přejezdu v ulici Pražská v Brandýse nad Labem“.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
Kontakt: Mgr. Ing. Eva Rafajová, advokátka
e-mail: vz@akvt.cz
tel: +420 270 006 260
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 08.08.2018 09:30
Datum zahájení: 18.05.2018 09:00