Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Gymnázium VBT Slaný – nábytek do učeben a laboratoří
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž nábytku a dalšího vybavení do učeben a laboratoří (biologie, fyzika, PC, …) včetně potřebných přívodů a instalací.
Podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 5 "Technická specifikace".
Podrobné informace o předmětu plnění veřejné zakázky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky (příloha č. 4).
Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů, z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
Název projektu: „Gymnázium VBT Slaný – moderní prostory pro výuku s bezbariérovým přístupem“
Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002484
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Středočeský kraj – Informační centrum
Zborovská 11
150 21 Praha 5 - Smíchov
Kontakt: Mgr. Hana Korfová
e-mail: korfova@kr-s.cz
tel.: 257 280 921
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 28.08.2018 10:00
Datum zahájení: 18.07.2018 11:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: